Veel voorkomende relatieproblemen

In dit artikel beschrijf ik enkele van de meest voorkomende relatieproblemen die ik behandel in mijn praktijk Relatie-in-balans Alphen aan den Rijn. Er zijn uiteraard meer soorten relatieproblemen. Meestal is er sprake is van een combinatie van problemen die in de loop van de relatie zijn ontstaan en in hevigheid zijn toegenomen. Cliënten hebben eens gezegd: ‘We zijn elkaar ergens kwijtgeraakt’.

Waarom zou je dit artikel lezen?

Iedere relatie kent op z’n tijd problemen. Hiermee omgaan en ze oplossen hoort bij een goede en veilige relatie. Een relatie gezond houden is hard werken. Door de huidige COVID-19 maatregelen, zoals thuis werken en de vakantie niet kunnen doorbrengen zoals je graag wilt, kunnen de problemen duidelijker worden of  verergeren.

Als jullie merken dat je er samen niet uitkomt en jullie relatie in een neerwaartse spiraal lijkt te zitten kan relatietherapie of –coaching jullie ondersteunen om de problemen in kaart te brengen, de oorzaak op te sporen en aan te pakken. In de praktijk blijkt dit vaak succesvol. Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Heeft relatietherapie wel zin?’ dat op deze leestafel ligt.

Relatieproblemen

In dit artikel beschrijf ik in hoofdlijnen vijf onderwerpen die een rol (kunnen) spelen bij relatieproblemen. Dit zijn:

  • communicatieproblemen;
  • niet ervaren van hulp/ steun/ begrip van je partner;
  • emoties;
  • ontstaan van negatieve patronen en
  • (stief)kinderen.

Communicatieproblemen

‘Niet communiceren kan niet’ is een van de uitgangspunten van de communicatietheorie. We communiceren de hele dag en toch blijkt communiceren heel erg lastig te zijn.

Een kleine opsomming van problemen bij de communicatie: niet naar elkaar luisteren, elkaar niet uit laten spreken, intonatie,  over de inhoud praten en niet over de gevoelens en emoties die daarbij horen, aannames doen, zaken voor de ander invullen, verschillende communicatiestijlen, niet doorvragen, niet zeggen wat je werkelijk bedoelt, wat je zegt en hoe je iets zegt (lichaamstaal) komen niet overeen, verwachtingen worden niet afgestemd, gelijk willen hebben, blijven hangen in ‘gekibbel’ zonder het eigenlijke probleem aan de orde te stellen, te weinig verplaatsen in de ander, wel mopperen/ klagen maar geen complimenten geven, de ander niet willen/kunnen geloven, meteen een oordeel hebben, angst om te zeggen wat je werkelijk denkt, gesprekken op het verkeerde moment voeren et cetera.

Niet ervaren van hulp, steun en/of begrip van je partner

‘Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd’ zegt het Burgerlijk Wetboek. Getrouwd of niet, dit zijn wel de basisvoorwaarden voor een gezonde relatie.

Een korte opsomming van dit soort problemen: je voelt je eenzaam in de relatie, je hebt het gevoel dat je overal alleen voor staat,  het voelt alsof je partner als een kind is in de relatie, (zorg)taken en verantwoordelijkheden zijn niet evenwichtig verdeeld, problemen en verwachtingen worden niet gedeeld, initiatieven komen vaak van dezelfde partner en de ander vindt het allemaal prima, je voelt je niet serieus genomen, je kunt je gevoelens niet delen, er zijn geen goede gesprekken, alles wordt gebagatelliseerd/ alles komt goed, je voelt je teleurgesteld in de relatie, geen steun ervaren bij (chronische) ziekte. Kortom de relatie voelt niet als gelijkwaardig.

Omgaan met emoties

Emoties staan centraal in een relatie, zowel in positieve zin (verliefd worden en lol hebben) als bij het ontstaan van relatieproblemen (niet over gevoelens en emoties kunnen praten). Bij relatieproblemen spelen emoties vaak een rol. Hier een kleine opsomming  van de rol van emoties bij relatieproblemen: opvattingen over emoties, soorten emoties niet (her)kennen, functie van emoties, invloed van emoties op het gedrag, uiten van emoties, afsluiten voor emoties, emoties van de partner niet begrijpen, impact van emotionele  ervaringen uit de jeugd op de latere relatie, verschillen tussen mannen/vrouwen, verschillen tussen culturen, niet om kunnen gaan met emoties van de partner, emoties niet bespreekbaar maken et cetera.

Ontstaan van patronen die de relatie uit balans brengen

Een relatie gezond houden betekent hard werken en alert zijn op spanningen die de relatie binnensluipen en uit balans brengen. Er kunnen ongewenste patronen/ slechte gewoontes ontstaan op het gebied van communicatie, interactie (ruzies), grenzen stellen, jaloezie, ontstaan van sleur/ verveling/ ergernissen, niet kunnen omgaan met verschillen (karakter, opvattingen, cultuur, opleidings- en werkniveau), ‘op zoek gaan naar de schuldige’,  balans werk/privé, steeds meer sporten of met vrienden op stap gaan, buitenproportioneel gebruik van social media et cetera.

(Stief)Kinderen

Kinderen kunnen op vele momenten spanning veroorzaken in een relatie. Van kinderwens tot en met het moment dat een kind het ouderlijk huis verlaat en ook nog daarna. Van grote vreugde tot immens verdriet. Van trots tot wanhoop.

Een kleine opsomming van kindgerelateerde relatieproblemen: partners hebben verschillende kinderwensen, zwanger worden lukt niet op natuurlijke wijze en de spanningen van een medisch traject, moeilijke zwangerschap, slaapproblemen van een kind (en ouders), verminderde aandacht voor elkaar, ziekte van een  kind (fysiek/ mentaal), afspraken en taakverdeling bij de verzorging, opvoeding/omgang, beperking van vrijheid, partner heeft al kinderen – ineens ben je stiefouder, samengestelde gezinnen, schoolkeuze, puberteit, verkeerde vrienden, kind is verslaafd, kind verbreekt contact, kind verlaat het ouderlijk huis – ‘lege nestsyndroom’, overlijden van een kind  et cetera.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *