Aanpak

Relatietherapie Alphen aan den Rijn

Bij een relatietherapie- of relatiecoachingstraject is het doel jullie relatie te verbeteren en te verstevigen. Ook kunnen jullie tot de conclusie komen dat het beter is de relatie te beëindigen. Ik onderscheid drie stappen, namelijk het kennismakingsgesprek, het intakegesprek en de sessies.

Kennismakingsgesprek
Kennismaking

Het kennismakingsgesprek met ‘Relatie-in-balans-Alphen aan den Rijn’ duurt ongeveer een uur. Het heeft als doel:

  • Na te gaan of er tussen jullie en mij een ‘klik’ is om gezamenlijk een relatie coaching- of therapietraject aan te  gaan. Anders gezegd zitten we op één lijn voor wat betreft het doel van de coaching/therapie en de aanpak;
  • Te verkennen welke problematiek in jullie relatie speelt om te kunnen bepalen of ik wel de meest geschikte coach of therapeut voor jullie ben.
ìntakegesprek
Intakegesprek

Het intakegesprek heeft als doel inzicht te krijgen in wat er speelt in jullie relatie en waar de problemen vandaan komen. Op basis van het hiervan stel ik een aanpak voor en geef ik een indicatie van het aantal sessies dat noodzakelijk is. Voorafgaand aan het intakegesprek vullen jullie thuis een vragenlijst in. Soms is een een-op-een gesprek met de afzonderlijke partners noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over de relatieproblemen en de doelen van de relatietherapie.

sessies
Sessies

De sessies met ‘Relatie-in-balans-Alphen aan den Rijn’ worden uitgevoerd zoals bij de intake besproken. De sessies vinden om de week plaats. Soms krijgen jullie tussen de sessies opdrachten om thuis uit te voeren. Soms zijn het individuele opdrachten en soms zijn het opdrachten die je samen uitvoert. Als het nodig is kunnen er ook sessies gepland worden zonder de partner. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.