Vechtscheidingen (2)

Voorkomen van en het omgaan met een vechtscheiding

In het vorige artikel over vechtscheidingen beschreef ik wat een vechtscheiding is, hoe ze ontstaan en de gevolgen ervan voor de kinderen. Ook beschreef ik welke hulp kan worden ingezet om in de moeilijke situatie van een vechtscheiding toch de zaken te regelen en vast te leggen. In dit artikel beschrijf ik hoe een vechtscheiding kan worden voorkomen of gestopt door boosheid te beheersen en/of gedrag aan te passen door negatieve gedachten om te buigen.

Voorkomen van een vechtscheiding

Laat het duidelijk zijn dat het beëindigen van een relatie moeilijk is en gepaard kan gaan met boosheid. Met boosheid op zich is niets mis. Het is een basisemotie die ons beschermt tegen mogelijke dreigingen, bijvoorbeeld als iemand over onze grenzen heengaat, ons onrecht wordt aangedaan of als we ergens ten onrechte van worden beschuldigd. Deze boosheid zet je ertoe aan om je gevoelens te uiten, voor jezelf op te komen en je grenzen aan te geven. Boosheid geeft kracht en helpt je bij het oplossen van het probleem. Dit is positief aan boosheid. Deze boosheid kan, door de negatieve gedachten die je over de situatie en de ex-partner hebt, ‘doorschieten’ in bijvoorbeeld woede of razernij en leiden tot een vechtscheiding. Hierbij gaat het er dan om de ex-partner te kwetsen en een gezamenlijke oplossing voor de scheidingsproblemen te frustreren. Beheersen van boosheid en het ombuigen van negatieve gedachten helpen om een vechtscheiding te voorkomen of die vervelende situatie te beëindigen.

Beheersen van boosheid

Hieronder geef ik tips die je kunnen helpen om te voorkomen dat je boos wordt of om je boosheid onder controle te krijgen.

 • Als er in de eerste fase na het beëindigen van de relatie, sprake is van grote boosheid of verdriet spreek dan samen een afkoelingsperiode af. In deze boze of verdrietige fase kun je namelijk niet altijd de juiste beslissingen nemen;
 • Verzet je niet tegen boosheid. Je boosheid is terecht, omdat je door het beëindigen van de relatie in een nare situatie bent terechtgekomen. Ga wel na waarom je op dit moment zo boos bent en welke gedachten die boosheid veroorzaken. Krop je boosheid niet op, omdat dat je dan op een gegeven moment ‘ontploft’. Ga wandelen, hardlopen of praat er met iemand over;
 • Realiseer je dat je boosheid niet de echtscheidingsproblemen oplost. Als je goed met je boosheid omgaat kan het je wel kracht geven om voor jezelf op te komen en zaken goed te regelen. Focus je op wat je wilt bereiken en niet op je boosheid;
 • Als je je boosheid niet van je af kunt praten kun je het ook van je af schrijven. De boosheid komt dan uit je hoofd op papier. Het vergroot je inzicht in de vervelende situatie van dat moment. Je kunt het daarna ‘ritueel’ verbranden of verscheuren. Dat lucht op;
 • Projecteer je boosheid niet op een ander of een huisdier. Iemand in het verkeer voor ‘rotte vis uitmaken’ of de hond een schop geven lost niets op. Kijk waar de boosheid op dat moment vandaan komt en ga daar mee aan de slag. Praat er over met iemand, ga wandelen of op een boksbal of hoofdkussen je boosheid eruit rammen;
 • Als je boosheid voelt opkomen tel dan tot tien voordat je een in een opwelling een boze reactie geeft waar je later spijt van krijgt;
 • Als je boos bent of boosheid voelt opkomen ga dan geen moeilijk gesprek aan of trek je terug uit het gesprek waar je mee bezig bent. Zeg tegen de ander dat je boos wordt en dat je eerst wilt ‘afkoelen’ voor je verder gaat met het gesprek;
 • Haal geen oude koeien uit de sloot en gebruik geen woorden zoals ‘altijd’, ‘nooit’. Dit zal boosheid versterken.

Ombuigen van negatieve gedachten

Het beëindigen van een relatie gaat vaak gepaard met een mengeling aan emoties en gevoelens. Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt terwijl ze wezenlijk verschillend zijn. Je emoties worden aangestuurd door een razendsnelle reflex in je brein. Dit gaat zo snel dat je er niet eens over na kunt denken en ze duren maar heel kort. Emoties zijn de zichtbare uitingsvorm van je gevoelens. Je gevoelens worden aangestuurd door je gedachten en zijn letterlijk wat je voelt: ik voel me afgewezen, ik voel me niet serieus genomen of ik voel me bedrogen. In het geval van een (v)echtscheiding zijn er vooral de basisemoties verdriet, angst en boosheid. Als je je verdrietig voelt uit zich dat bijvoorbeeld doordat je huilt. Als je je boos voelt uit zich dat door boos te kijken of tegen iemand tekeer te gaan en als je bang bent ga je jezelf verdedigen.

De manier waarop je handelt, je gedrag, is het resultaat van je gedachten. Negatieve gedachten brengen negatieve gevoelens over je ex-partner teweeg. Je gaat de ander haten en wil die alleen nog maar dwarszitten en schade toebrengen, ten koste van alles. Zelfs ten koste van de kinderen. Er ontstaan negatieve gedachtenpatronen die steeds vaster gaan zitten in je denken en deze gedachten veranderen in overtuigingen. Je ziet alleen nog de zaken die jij wilt zien, die jouw gedachten ondersteunen en jouw gedrag rechtvaardigen met de overtuiging dat dit normaal is en iedereen er zo over denkt en zich zo gedraagt. ‘Het is toch ook heel erg wat mijn ex-partner gedaan heeft, iedereen zou daar toch moeite mee hebben.’ Je haalt fictie en feiten door elkaar. Je bent blind en doof geworden voor andere mogelijkheden. Je luistert alleen nog naar anderen die het met jou eens zijn. Er wordt ‘olie op het vuur gegooid’. De afwikkeling van de echtscheiding verandert in een vechtscheiding.

Als je weet je dat je gedrag tot stand komt door de gedachten die je erover hebt gevormd, kun je je gedrag veranderen door anders tegen de situatie aan te kijken. Je kunt problemen oplossen en voorkomen dat de situatie ernstiger wordt. Hiervoor is het nodig dat je van een afstand, als het ware vanuit een helikopter, naar je gedachten en emoties kijkt. Een therapeut of iemand die objectief naar de situatie kan kijken kan hierbij helpen. Jij hebt de keuze: ‘Het glas is halfvol of halfleeg’, ‘Praten of vechten’ of ‘Echtscheiding of vechtscheiding!’

Wat helpt om je manier van denken te veranderen

Hieronder geef ik tips die je, ondanks de pijn en boosheid, kunnen helpen om anders tegen de situatie aan te kijken en je negatieve gedachten te verzachten of om te buigen naar meer realistische gedachten. Je zult merken dat dit bijdraagt aan het oplossen van de problemen waar jullie mee te maken hebben.

Het is goed om je te realiseren dat:

 • Jullie relatie uit liefde is begonnen en dat de kinderen uit liefde zijn geboren;
 • Je ex-partner net zoveel van de kinderen houdt als jij;
 • Je nooit de kinderen mag betrekken in de strijd met je ex-partner;
 • Jullie voorbeeldfiguren voor de kinderen zijn. Geef je hen het goede voorbeeld of het slechte voorbeeld van hoe je met een moeilijke situatie omgaat. De kinderen nemen beide ervaringen mee in hun latere leven;
 • Jullie niet meer van elkaar houden en er geen toekomst meer is samen;
 • Jullie beiden een aandeel hebben in de beëindigen van de relatie. Doe aan zelfreflectie en kijk kritisch naar je eigen aandeel in de situatie die is ontstaan;
 • Het beëindigen van de relatie een gezamenlijk probleem is, waarbij je alleen samen tot oplossingen kunt komen. Kom elkaar tegemoet en sluit compromissen;
 • Je je ex-partner niet kunt veranderen maar er wel zelf voor kunt kiezen hoe jij met de situatie omgaat;
 • Je door boosheid gemakkelijk dingen roept, mailt of appt die de relatie met de ex-partner alleen maar verslechtert. Denk goed na over WAT je wilt communiceren en vooral HOE je dat wilt doen.

Dit kan je ook helpen:

 • Stap uit je slachtofferrol en stel je op als partij, die samen met de ex-partner, op basis van gelijkwaardigheid, de gevolgen van de relatiebeëindiging regelt. Wees assertief en houd rekening met de ander;  
 • Blijf niet hangen in negatieve gedachten en gevoelens, zoals woede, nijd, jaloezie, hebzucht;
 • Noteer voor jezelf de negatieve gedachten die steeds bij je opkomen:
  • Onderzoek waar die gedachten vandaan komen;
  • Zijn ze gebaseerd op feiten of heb je je mee laten slepen door negatieve emoties;
  • Kijk vervolgens naar het gedrag dat door deze negatieve gedachten wordt veroorzaakt en of dit gedrag bijdraagt aan het oplossen van de problemen waar je nu mee te maken hebt;
  • Ga na of de negatieve gedachten voortkomen uit onzekerheid over de toekomst. Dit is heel begrijpelijk, omdat het beëindigen van de relatie grote gevolgen kan hebben: financieel, wonen, omgang met de kinderen et cetera.  Het inschakelen van een deskundige kan je duidelijkheid verschaffen over de zaken die geregeld moeten worden;
 • De negatieve gedachten en gedrag kosten heel veel energie en dragen niet bij aan een oplossing;
 • Neem geen belangrijke beslissingen vanuit emoties/ boosheid, maar vooral vanuit feitelijke en correctie informatie.
 • Als het je niet alleen lukt om je boosheid en negatieve gedachten en gevoelens te veranderen zoek dan professionele hulp. Ga naar je huisarts die je kan doorverwijzen naar een therapeut.

Hulp zoeken en accepteren is geen zwakte, maar getuigt van kracht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *